Νέα E-mail Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου

Ανακοινώσεις|

... Read More → Νέα E-mail Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2ου 2021

Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Τμήματος Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου & Προμηθειών, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2ου 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020[ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ]

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020[ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ]

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πίνακας Αποφάσεων 6ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Πίνακας Αποφάσεων 6ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Ανακοίνωση Πρόσληψης Ατόμων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

Ανακοινώσεις|

... Read More → Ανακοίνωση Πρόσληψης Ατόμων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

Πίνακας Αποφάσεων 5ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις, Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Πίνακας Αποφάσεων 5ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πίνακας Αποφάσεων 5ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο|

... Read More → Πίνακας Αποφάσεων 5ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Close Search Window
Skip to content