ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2020

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2020

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Τουριστικής Επιτροπής

Τουριστική Επιτροπή|

... Read More → Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Τουριστικής Επιτροπής

Πίνακας Αποφάσεων 2ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις, Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Πίνακας Αποφάσεων 2ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Δελτίο Τύπου για Rapid Test

Δελτία Τύπου|

... Read More → Δελτίο Τύπου για Rapid Test

Πίνακας Αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Πίνακας Αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση για την Εκλογή Μελών Προεδρείου Δ.Σ. και Μελών Οικονομικής Επιτροπής

Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση για την Εκλογή Μελών Προεδρείου Δ.Σ. και Μελών Οικονομικής Επιτροπής

Ανακοίνωση Δήμου για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 05/01/2022 – 14/01/2022

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Read More → Ανακοίνωση Δήμου για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 05/01/2022 – 14/01/2022

Πίνακας Αποφάσεων 48ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις, Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Πίνακας Αποφάσεων 48ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο