Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Λοιπών Μηχανημάτων

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Λοιπών Μηχανημάτων

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος για την Υπηρεσία <<Εργασίες αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων (Έκτακτη ανάγκη κυκλώνας Ιανός 2020)>>

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος για την Υπηρεσία

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος για την Υπηρεσία <<Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης τάφρων οδικού δικτύου (Έκτακτη ανάγκη κυκλώνας Ιανός 2020)>>

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος για την Υπηρεσία

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος για την Υπηρεσία <<Εργασίες καθαρισμού οχετών οδικού δικτύου (Έκτακτη ανάγκη κυκλώνας Ιανός 2020)>>

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος για την Υπηρεσία

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος για την Υπηρεσία “Κοπή και απομάκρυνση δένδρων κοιμητηρίων (Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020)”

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος για την Υπηρεσία “Κοπή και απομάκρυνση δένδρων κοιμητηρίων (Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020)”

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλητων Δήμου Ληξουρίου

Ανακοινώσεις, Δήμος|

... Read More → Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλητων Δήμου Ληξουρίου

Δεν παίζουμε με τη φωτιά, γιατί η φωτιά δεν παίζει μαζί μας!

Ανακοινώσεις, Δράσεις, Κοινωνία|

... Read More → Δεν παίζουμε με τη φωτιά, γιατί η φωτιά δεν παίζει μαζί μας!

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το Προσωπικό του Δήμου Ληξουρίου για το έτος 2021

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το Προσωπικό του Δήμου Ληξουρίου για το έτος 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021

Ανακοίνωση για τη Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ανακοινώσεις|

... Read More → Ανακοίνωση για τη Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο