Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2ου 2021

Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Τμήματος Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου & Προμηθειών, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2ου 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020[ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ]

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020[ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ]

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2021

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια αδρανών υλικών (3Α) ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ –ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια αδρανών υλικών (3Α) ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ –ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Close Search Window
Skip to content