ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια αδρανών υλικών (3Α) ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ –ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια αδρανών υλικών (3Α) ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ –ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια “Προμήθεια οικοδομικών κ.λ.π. υλικών (Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020)” βάσει των αριθ.201 & 214/2020 Αποφάσεων Οικ. Επιτροπής

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια “Προμήθεια οικοδομικών κ.λ.π. υλικών (Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020)” βάσει των αριθ.201 & 214/2020 Αποφάσεων Οικ. Επιτροπής

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση της Υπηρεσίας “Παροχή υπηρεσιών Ολοκλήρωσης Τακτοποίησης των Αυθαιρέτων Κτισμάτων του Δήμου Ληξουρίου”

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση της Υπηρεσίας “Παροχή υπηρεσιών Ολοκλήρωσης Τακτοποίησης των Αυθαιρέτων Κτισμάτων του Δήμου Ληξουρίου”

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μ.Α.Π. για το Προσωπικό του Δήμου Ληξουρίου(Προσωπικό Καθ/ας Σχολ.Μονάδων & Κοινωφελούς)

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μ.Α.Π. για το Προσωπικό του Δήμου Ληξουρίου(Προσωπικό Καθ/ας Σχολ.Μονάδων & Κοινωφελούς)

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αδρανών Υλικών (3Α) ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αδρανών Υλικών (3Α) ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Υπηρεσία “Υπηρεσία Μεταφοράς Έτοιμου Φυσικού Χλοοτάπητα για την αποκατάσταση του Γηπέδου Αγίου Αντωνίου του Δήμου Ληξουρίου”

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Υπηρεσία “Υπηρεσία Μεταφοράς Έτοιμου Φυσικού Χλοοτάπητα για την αποκατάσταση του Γηπέδου Αγίου Αντωνίου του Δήμου Ληξουρίου”

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία “Yπηρεσίες Διαστασιολογικής Αποτύπωσης Δημοτικών Ακινήτων Δήμου Ληξουρίου”

Uncategorized, Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

... Read More → Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία “Yπηρεσίες Διαστασιολογικής Αποτύπωσης Δημοτικών Ακινήτων Δήμου Ληξουρίου”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

Για την  Προμήθεια αθλητικού υλικού Δημοτικού... Read More → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Close Search Window
Skip to content