Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2020

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο|

... Read More → Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2020

Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2020

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο|

... Read More → Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2020

Kαθορισμός παραβόλου τέλεσης Πολιτικών Γάμων για το έτος 2020

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο|

... Read More → Kαθορισμός παραβόλου τέλεσης Πολιτικών Γάμων για το έτος 2020

Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 1-1-2020

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο|

... Read More → Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 1-1-2020

Επιβολή τέλους παρεπιδημούντων στο Δήμο Ληξουρίου για το έτος 2020

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο|

... Read More → Επιβολή τέλους παρεπιδημούντων στο Δήμο Ληξουρίου για το έτος 2020

Καθορισμός συντελεστή Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων έτους 2020

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο|

... Read More → Καθορισμός συντελεστή Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων έτους 2020

Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο|

... Read More → Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020

Καθορισµός συντελεστή Τ.Α.Π. (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) για το έτος 2020

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο|

... Read More → Καθορισµός συντελεστή Τ.Α.Π. (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) για το έτος 2020

Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2020

Αποφάσεις, Δημοτικό Συμβούλιο|

... Read More → Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2020

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο