Ανακοίνωση Δήμου για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 05/01/2022 – 14/01/2022

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Read More → Ανακοίνωση Δήμου για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 05/01/2022 – 14/01/2022

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δήμου Ληξουρίου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Read More → Ηλεκτρονικός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δήμου Ληξουρίου

Δημόσιος φανερός, προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης ακινήτου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → Δημόσιος φανερός, προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης ακινήτου

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Κυλικείου ΕΠΑΛ Ληξουρίου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Read More → Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Κυλικείου ΕΠΑΛ Ληξουρίου

Διακήρυξη Δημόσιου Φανερού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Θέσης Περιπτέρου στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στο Ληξούρι

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → Διακήρυξη Δημόσιου Φανερού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Θέσης Περιπτέρου στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στο Ληξούρι

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ[ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ]ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ¨Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ληξουρίου¨

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Read More → ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ[ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ]ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ¨Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ληξουρίου¨

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος Για την ανάθεση του 5ου υποέργου με τίτλο: Προμήθεια γεννητριών (Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος Για την ανάθεση του 5ου υποέργου με τίτλο: Προμήθεια γεννητριών (Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και τσιμεντοσωλήνων (ΕΚΤΑΚΤΗ... Read More → ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Ληξουρίου για τα έτη 2021-2022

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Read More → ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Ληξουρίου για τα έτη 2021-2022

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Παραλιών 2021-2022

Δήμος, Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Read More → Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Παραλιών 2021-2022

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο