Διαγωνισμός(Ανοικτός-Ηλεκτρονικός) για την Προμήθεια “Προμήθεια Σκυροδέματος για Προετοιμασία Χώρων Τοποθέτησης Οργάνων Παιδικών Χαρών λοιπών κοινόχρηστων χώρων και επισκευή δημοτικού οδικού» δικτύου “

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί, Οικονομική Υπηρεσία|

... Read More → Διαγωνισμός(Ανοικτός-Ηλεκτρονικός) για την Προμήθεια “Προμήθεια Σκυροδέματος για Προετοιμασία Χώρων Τοποθέτησης Οργάνων Παιδικών Χαρών λοιπών κοινόχρηστων χώρων και επισκευή δημοτικού οδικού» δικτύου “

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Read More → ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ”

Υπηρεσία Ολοκλήρωσης Τακτοποίησης των Αυθαιρέτων Κτισμάτων του Δήμου Ληξουρίου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Read More → Υπηρεσία Ολοκλήρωσης Τακτοποίησης των Αυθαιρέτων Κτισμάτων του Δήμου Ληξουρίου

ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΕΠΕΔΩΝ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Read More → ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΕΠΕΔΩΝ

Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Ληξουρίου.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Read More → Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Ληξουρίου.

Διακήρυξη – Διαγωνισμός Ιούνιος 2020 [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ,κ.λ.π.]

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Read More → Διακήρυξη – Διαγωνισμός Ιούνιος 2020 [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ,κ.λ.π.]

Διακήρυξη – Διαγωνισμός Μαϊου 2020

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Read More → Διακήρυξη – Διαγωνισμός Μαϊου 2020

Διακήρυξη – Διαγωνισμός Απριλίου 2020

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Read More → Διακήρυξη – Διαγωνισμός Απριλίου 2020

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο