Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Αποφάσεις, Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020

Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων Ιανουαρίου 2020

Οικονομική Επιτροπή, Προϋπολογισμός|

... Read More → Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 11/02/2020

Ανακοινώσεις, Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 11/02/2020

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 03/02/2020

Αποφάσεις, Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 03/02/2020

Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού

Οικονομική Επιτροπή, Προϋπολογισμός|

... Read More → Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 03/02/2020

Ανακοινώσεις, Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 03/02/2020

Πρόσκληση Επανάληψης Ματαιωθείσας 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Ανακοινώσεις, Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Πρόσκληση Επανάληψης Ματαιωθείσας 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

Ανακοινώσεις, Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23/01/2020

Ανακοινώσεις, Οικονομική Επιτροπή|

... Read More → Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23/01/2020

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο