Ανακοινώσεις, Οικονομική Υπηρεσία, Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Απευθείας Ανάθεση|

Για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων για ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σύμφωνα με τις αριθμ. 75/2020 και 98/2020 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο